Regulamin zakupu Selekcja Weekend NR

Serwis internetowy www.selekcja.nataliarybarczyk.pl prowadzony jest przez HSL Natalia Rybarczyk z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Czechosłowacka 32/9, 61-461 Poznań NIP: 9231641465, REGON: 361360687.

Dane kontaktowe dla Kupującego:

Adres email: kontakt@nataliarybarczyk.pl

Numer telefonu – infolinia dla Kupującego/Klienta: +48 668 288 367 lub +48 516 666 293  

Połączenia odbierane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00-16.00

Z polityką prywatności można się zapoznać pod podanym linkiem: https://selekcja.nataliarybarczyk.pl/polityka-prywatnosci/

§ 1

Po wykupieniu przez Klienta programu: Selekcja NR, organizator zobowiązuje się do:

1. Organizator Selekcja NR Weekend zobowiązuje się do zorganizowania 3-dniowego obozu sportowo-rozwojowego w formie pięciu zmilitaryzowanych treningów Selekcja przeprowadzonych przez wykwalifikowanego trenera i dwóch grupowych warsztatów rozwojowych (2x 1,5 h)  oraz do zapewnienia uczestnikowi wyżywienia i noclegu.

§ 2

Zajęcia będą odbywać się.

1. Zajęcia Selekcji NR Weekend będą odbywać się w Hotelu Dwór Kolesin – Kolesin 14, 66-111 Kolesin lub innym wskazanym wcześniej przez organizatora obiekcie o podobnym standardzie.

2. Obóz obejmuje wybrany weekend przy zakupie.

§ 3

1. Nominalna cena produktu Selekcji NR Weekend wynosi 2199 zł. Istnieje możliwość indywidualnego przyznania uczestnikowi przez organizatora ulg i nagród.

§ 4

1. Warunkiem uczestnictwa w Programie Selekcja NR Weekend jest opłacenie pełnej kwoty. Nie ma możliwości rezerwacji miejsc poprzez częściową wpłatę. Istnieje możliwość Płatności ratalnych poprzez system dostępny w bramce płatniczej (PayPo)

§ 5

1. Zakupu dokonać należy przez stronę www.selekcja.nataliarybarczyk.pl.

§ 6

1. Płatności należy dokonać przez: systemu PayU z wykorzystaniem metod: Karty Płatniczej/debetowej/kredytowej, banków.

2. Z wykorzystaniem BLIK.

3. Z wykorzystaniem PAYPO – płatności ratalne.

§ 7

1. Uczestnik oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ryzyka, które wiąże się z uczestnictwem w cyklu treningowym Selekcja NR Weekend i uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących uczestnictwa w programie treningowym Selekcja NR Weekend uczestnik ma obowiązek zasięgnąć porady lekarza przed przystąpieniem do ćwiczeń.

§ 8 

1. Uczestnik ma prawo do jednokrotnej zmiany terminu wykupionego Programu Selekcja NR Weekend, jednak nie później niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem.

2. Nieobecność uczestnika w obozie nie powoduje roszczenia o zwrot całej lub części kwoty. Nieobecność na pojedynczych zajęciach nie powoduje roszczenia o zwrot całej lub części kwoty.

3. Uczestnik, którego zachowanie przekracza ogólnie przyjęte normy społeczne lub/i uniemożliwia przeprowadzanie zajęć, powodując szkodę dla innych uczestników będzie usunięty z obozu bez prawa do roszczenia o zwrot kwoty z tytułu realizacji niniejszej umowy.

4. Uczestnik, który wyrządzi szkody materialne zobowiązuje się pokryć koszty naprawy lub zakupu nowej rzeczy.

5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania harmonogramu wyjazdu.

§ 9 

1. Minimalna ilość uczestników do zrealizowania obozu wynosi 14 osób. W przypadku niezebrania się dostatecznej liczby uczestników (w formie opłaconych zakupów) organizator ma prawo do odwołania wyjazdu na 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia.

2. Uczestnik ma prawo do jednokrotnego wyboru nowego terminu wyjazdu zaproponowanego przez organizatora lub do zwrotu pieniędzy.

§ 10

1. W przypadku nagłej choroby uczestnika zajęć, potwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarskim, która uniemożliwia lub istotnie utrudnia uczestnictwo w obozie, istnieje możliwość jednokrotnej zmiany terminu wyjazdu lub zwrotu 50% ceny zakupu. 

§ 11

1. Uczestnik jest świadomy, iż podczas zajęć będą nagrywane materiały video oraz robione zdjęcia dokumentujące przebieg obozu. Materiały mogą być użyte w celach marketingowych. Tym samym uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie materiałów zawierające jego wizerunek.

§ 12

1. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami umowy zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kodeksy cywilnego.

2. Informujemy, iż przysługuje państwu prawo do wglądu i poprawienia zgromadzonych danych.

X